Gazze Şeridi’nin Yeni Öğretim Yılını Kurtarmak İçin Acil Çağrı

Gazze Şeridi’nin Yeni Öğretim Yılını Kurtarmak İçin Acil Çağrı

Gazze Şeridi’ni insani bir felaketin eşiğine getiren, 11 yıldır  ekonomik , sosyal ve eğitim hayatını her yönden olumsuz olarak etkileyen, eğitim sektörünün ve öğrencilerin 102 milyon dolardan fazla olan acil ihtiyaçlarının artmasının  gölgesinde eğitim yılını çökme tehdidiyle karşı karşıya bırakan kuşatma artarak devam ediyor. 340,534 den fazla fakir öğrencinin 50 $ değerindeki kırtasiye malzemelerinin de içinde olduğu okul çantası ve okul kıyafetine ihtiyaçları var.Bütün öğrencilerin toplam ihtiyacı 17,026,700 $.Bunun yanında 53,763 üniversite öğrencisinin miktarı 1280 $ olan senelik okul harcı  ve ulaşım masrafının karşılanmasına ihtiyacı vardır.toplam masraf 43,279,215 $.Yetim okullarında okuyan 2,498 kız-erkek yetim öğrencinin  senelik 450$ lık eğitim bursuna ihtiyacı var.Yeni eğitim sezonunda gelecek olan yeni öğrencileri de içine alacak 41 milyon dolar tutarında 41 yeni okul yapılmasına ve günlük  2 ve 3 periyotlu eğitim veren ve sayıları 420 ye ulaşan ve bütün şubelerinde ortalama sınıf yoğunluğunun 38 öğrenciyi aştığı okulların azaltılmasına ihtiyaç var. Emekliliği gelen 5419 öğretmenin zorunlu emekliliklerine  karar verilmesiyle beraber işler daha da karmaşık bir hal aldı.Bu durum yaklaşık 260 bin öğrenciye verilen hizmetin durması anlamına geliyor.Diğer taraftan 2724 öğrencinin faydalanmakta olduğu engelliler eğitim programı ve 1858 öğrenciye uygulanmakta olan  öğrenme zorluğu çekenlere özel program durdu.

Bu nedenle Gazze Destek Derneği bütün devlet kurumlarını ve hayır kuruluşlarını Gazze’deki eğitim durumunu bu zor durumdan  kurtarmak için acil müdahaleye çağırıyor ve bu müdahale kapsamında bütün öğrencilerin en doğal hakları olan eğitim hakkını güvence altına almalarını ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun olarak herkese eğitim imkanı sağlamalarını talep ediyor.Gazzeli öğrenciler yaşamayı hakediyor.

Gazze’de işsizlik oranının dünyadaki en yüksek oran olarak kabul edilen %41.7 , yoksulluk oranının %65 , su kirliliği oranının %95 olduğu ve elektrik kesintisinin günlük 20 -22 saati bulduğu ve 5521kişi/km2 ile dünyada nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu zikrediliyor.

Gazze Destek Derneği

16 / 08 /2017

Yorumlar kapatıldı.