Biz Kimiz

       Kuruluş ve Gelişim

           Gazze Şeridi , 2006 yılından bu yana kuşatma altındadır.2 milyondan fazla Filistinlinin çilesi hala devam etmektedir. Gazze Destek Derneği, bu krizin bir neticesi olarak, 2014 yılında Gazze Şeridi’ne gerçekleştirilen İsrail saldırılarının akabinde toplanan ‘’Uluslararası Gazze Destek Platformu’’nun tavsiyelerine binaen kurulmuştur. Filistin sorunu  Türkiye halkı nezdinde büyük bir öneme sahiptir. Özellikle Gazze Şeridi’nde yaşanan insani kriz Türkiye toplumunun ilgisini çekmektedir. Türkiye bu sıkıntıları hafifletmek için devamlı olarak insani müdahalelerde bulunmuştur. Bu nedenle Türkiye’de faaliyet gösteren birçok insani yardım uzmanı ve çalışanı Gazze Şeridi’ndeki insani ihtiyaçların karşılanması ve Gazze’nin kalkındırılması için  etkin bir şekilde çalışacak, bu hususta yapılan tüm çabaları destekleyip koordine edecek uzman ve güvenli bir el oluşturulması için İstanbul’da, Gazze Destek Derneği’nin (GDD) kurulması çağrısında bulunmuşlardır.

          Vizyonumuz

Gazze Şeridi’nde insan hayatının kalitesini arttırmak için çalışan öncü bir insani yardım derneği olmaktır.

         Misyonumuz

Gazze Destek Derneği doğruluk ve şeffaflık standartları, insani yardım ilkeleri ve ilgili yerli ve uluslararası hukuk odaklı ortak ve koordineli insani girişim çalışmalarında bulunmak suretiyle, Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkının insani ihtiyaçlarının karşılanması ve gelişimine etkin bir şekilde katkı sağlamaya çalışan bir Türk derneğidir.

         Değerler

  • Güçlendirme : Bizler insanın gücünün özgüvenle kendi hayatını yönetebilecek seviyeye yükseltilmesi gerektiğine inanmaktayız
  • Adalet : Bizler insani yardım noktasında kişilerin rengine, ırkına, inancına ve bağlılığına bakmaksızın adil standartların gözetilmesi gerektiğine inanmaktayız.
  • Katılım : Kaynakların topluma daha etkili ulaştırılması için tüm taraflar arasında etkileşim ve koordinasyonunu destekleyen ortak çalışma yürütülmesi gerektiğine inanmaktayız.
  • Profesyonellik : Hizmetlerimizin topluma daha fazla etkili olabilmesi için tüm çalışmalarımızın temel olarak profesyonellik ve yenilikçiliğe dayanması gerektiğine inanmaktayız.

          Hedefler

  • Gazze Şeridi’nde insani ihtiyaçların karşılanması ve gelişime etkin katılım sağlanması.
  • Gazze Şeridi’nde insani girişim ve kalkınma çalışmalarında koordinasyon ve etkileşim sağlanması.
  • Finansmanın etkisini arttıran katılımcı tavırla Gazze Şeridi’ndeki insani yardım faaliyetlerinin geliştirilmesi.

          Çalışma Alanları

  • İnsani Gelişme : Ekonomik gelişme, sosyal gelişme, sağlık,eğitim.
  • İnsani Yardımlar : Dönemsel yardımlar, yeniden canlandırma, acil durum yardımları.
  • İnsani Sürdürülebilirlik : Kurumsal performans kalitesi , koordinasyon ve etkileşim, doğruluk ve şeffaflık.