Çalışma Alanları

  • İnsani Gelişme: Ekonomik gelişme, sosyal gelişme, sağlık, eğitim.
  • İnsani Yardımlar: Dönemsel yardımlar, yeniden canlandırma, acil durum yardımları.
  • İnsani Sürdürülebilirlik: Kurumsal performans kalitesi, koordinasyon ve etkileşim, doğruluk ve şeffaflık.

Çalışma Alanları