KIŞ KAMPANYASI .. KIŞ SOĞUK AMA YARDIMLARINIZ SICAK

İhtiyaç Bölgelerine Uluslararası KALKINMA İnsani Kampanya Hakkında

İhtiyaç Bölgelerine Uluslararası KALKINMA İnsani Kampanya Hakkında

 

İhtiyaç bölgelerinde kalkınmaya yönelik uluslararası insani yardım kampanyası, ihtiyaç bölgelerindeki yardım programlarına yapılan bağışların, ailelerimizin kendi kendilerine yetebilmelerini ve yardıma ihtiyaç duymadan kalkınma projelerinin uygulanmasında bağışçı kurumlar arasındaki ortaklıkların zayıflığı, ailelerimiz üzerindeki sürdürülebilir etkisi olmayan ve ailelerimizi yardımlara bağımlı hale getiren büyük ölçüdeki bağışlardan ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, bu kampanya Uluslararası İnsani Kanunlara ve Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine dayanmaktadır. Dünya genelinde uluslararası bağışçı kurumların da desteği ile yoksul ailelerimizi, sürekli yardıma ihtiyacından sürdürülebilir kalkınmaya taşımaktadır. Kampanya, ailenin en temel ihtiyaçları olacak bütünleştirici 3 ana alanı kampsamaktadır (elverişli konut, sağlık, eğitim) ayrıca, 4. olarak “uygun iş” alanına da önem göstermektedir. sınırlı gelirli ailenin yıllardır çektiği birikmiş acıların hafifletilmesinde aileye uygun gelirli iş sağlamaktadır. Bazı ihtiyaç bölgelerinde iş imkanı sağlamanın zorluğu göz önüne alındığında, destek iş fırsatları sağlamak dolayısıyla entegre çalışan kuluçka merkezlerinin kurulması için çalışmalar yapılacaktır, her alan için sunulacak hizmetler şu şekildedir:

 • Elverişli konut: hasarlı evlere gerekli restorasyonu, çatıların yapılması ve evlere mobilya sağlayarak, ihtiyaç sahibi (yoksullar, zarar görenler, yetimler, engelliler) ailelerin yaşam koşullarını iyileştirmek.
 • Sağlık: ailenin ihtiyacına göre sağlık eğitimleri vermek ve tedavi sunmak; cerrahi operasyonlar, tıbbi malzeme ve ilaç, yardımcı tıbbi gereçler, yaşlılara bakım, kronik hastanın evine güneş enerji sistemi, psikolojik tedavi, sağlık eğitimi.
 • İyi eğitim: Okul ve üniversite öğrencilerine (yoksul, yetim, engelli) eğitim hakkını sağlamak, borçlu öğrencilerin borçlarını ödemek, tablet bilgisayar sağlamak, başta okul çağındaki çocuklar olmak üzere aile bireylerinin eğitim hakkının sağlanması okul öğrencileri için ve üniversite öğrencilerinin ise öğrenme sürecinde destek verilmesi ve yardımcı olunması.
 • Uygun iş: Profesyonel ve teknik rehabilitasyonu tamamlayıp küçük projeler (mesleki eller, hayat üreticileri vb.), verimli araziler, balıkçı teknelerinin rehabilitasyonu veya serbest çalışma (uzaktan iş) sağlayarak, Nitelikli aile bireyleri için sürdürülebilir iş fırsatı bulunmasına destek olmak. Uzaktan çalışma platformları kurmak, gelişim ve bakımın sürdürülmesi için profesyonel sendikalara katılmaya çağrıda bulunmak.
 • Kaosamlı çalıştırma platformları: İş fırsatlarının olmadığı veya iş için uygun altyapının kısıtlı olduğu ihtiyaç bölgelerinde entegre çalışma platformları oluşturmak. Bazı platformlar şu şekildedir:

 

 • Tarımsal işletme kuluçkaları: yerel pazarın ihtiyaç duyduğu çeşitli özel tarım türleri konusunda mezunlara ve yoksul çiftçilere tarım alanında eğitim vermektedir. Eğitim süresi böylece 1 yıl devam eder ve eğitmenlerle, kuluçkanın kârında spekülasyon sistemi yapılması için anlaşma yapılır. Yıl sonunda eğitmen, elde ettiği kârlardan özel tarımsal becerilere ve sermayeye sahip olur ve kendi tarımsal projesini tek başına veya diğer meslektaşları ile ortaklaşa kurma imkanı elde eder. Bu süreç her yıl tekrarlanır, bu kuluçkadan yılda yaklaşık 70-100 mezun çıkmaktadır.
 • Sanayi işletme kuluçkaları: yerel pazarın sanayi ve mesleki alanda ihtiyaç duyduğu yoksullara çeşitli türler konusunda eğitim vermektedir. Eğitim süresi böylece 2 yıl devam eder ve eğitmenlerle, kuluçkanın kârında spekülasyon sistemi yapılması için anlaşma yapılır. 2 yıl sonunda eğitmen, elde ettiği kârlardan alanda sanayi özel becerilere ve sermayeye sahip olur ve kendi projesini tek başına veya diğer meslektaşları ile ortaklaşa kurma imkanı elde eder. Bu süreç her 2 yılda bir tekrarlanır, bu kuluçkadan 2 yılın sonunda yaklaşık 70-100 mezun çıkmaktadır.
 • Uzaktan iş işletmeleri kuluçkaları: Özellikle elektrik ve internet sorunu yaşanan bölgelerde işçi veya işverenin işini verimli bir şekilde yürütebileceği uygun bir yer bulunmasıdır. Her çalışan-işverene elektrik, internet, iletişim, kamera ve 24 saat görev yönetim programı ile donatılmış, işini etkin ve kesintisiz olarak, çalışanlarla etkin iletişim içinde tamamlamasını sağlayan donanımlı ofis sağlamak için bina inşa edilmesi veya donatılması.
 • Serbest meslek kuluçkaları: Mezun veya öğrenciler, mezun olmadan önce, 1 yıl için 3 dönemden oluşan mesleki diploma ile mezun yapılır, öğrenci-mezun ilk dönemde kendi uzmanlık alanında pratik uzmanlık becerileri kazanır. 2. dönemde, yabancı dilini geliştirir (özellikle bu platformlarla ilgilenen ingilizce dili). 3. dönemde, serbest platformlar için pazarlama ve ilişkilendirme becerileri kazanır. Böylece öğrenci veya mezun, uluslararası serbest meslek platformlara bağlanabilecek ve sürdürülebilir iş fırsatları elde edebilecektir. dolayısıyla, imkan olursa evinden çalışabilir yada uzaktan çalışmak için iş kuluçkaları aracılığıyla çalışabilir.

 

Aşağıdaki şekil, ihtiyaç bölgelerinde aşırı muhtaç aileleri hedefleyen uluslararası insani “KALKINMA” kampanyasını açıklamaktadır

 

Elverişli Konut

No

Proje

Faydalanıcı Sayısı

Birim Fiyat $

Bağış Birim Sayısı

1

İhtiyaç sahibi ailelere elverişli konut projesi

1.1

Ev restorasyonu (ihtiyaç sahibi aileler, engelliler, yetim aileleri)

20

6.500

.

2

Engelliler ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin rehabilitasyonu projesi

2.1

Engellilerin evlerinin rehabilitasyonu

20

2.500

 

2.2

Evlerin çatılarının korunması

50

6.00

 

2.3

Evlerin techizatı ve mobilyalandırılması

50

1.000

 

 

İyi eğitim

No

Proje

Faydalanıcı Sayısı

Birim Fiyat $

Bağış Birim Sayısı

1

İhtiyaç sahibi ailelerdeki üniversite öğrencilere destek projesi

1.1

Borçlu üniversite öğrencisinin borcunun ödenmesi

100

300

 

1.2

Bilgisayar

50

750

 

1.3

Kısmi burs

100

200

 

2

İhtiyaç sahibi ailelerdeki öğrencilere destek projesi

2.1

Yetimlerin harç borçlarının ödenmesi

200

300

 

2.2

Öğrencilere kırtasiye ve okul çantası

1,000

30

 

2.3

Öğrencilere okul kıyafeti

1,000

25

 

2.4

Öğrencilere tablet

100

300

 

3

İhtiyaç sahibi ailelerdeki üniversite ve okullara destek projesi

3.1

Ortalama 1 dönem üniversite sponsorluğu

100

500

 

3.2

Yetimin 1 yıllık ortalama sponsorluğu

100

450

 

3.3

Otistik çocuğun 1 yıllık ortalama sponsorluğu

100

450

 

3.4

Engellinin 1 yıllık ortalama sponsorluğu

100

450

 

 

Sağlık

No

Proje

Faydalanıcı Sayısı

Birim Fiyat $

Bağış Birim Sayısı

1

İhtiyaç sahibi ailelere sağlık desteği projesi

1.1

Protez uzuvların takılması

20

 

 

1.2

Elektirkli sandalya

20

2,500

 

1.3

Tıbbi kulaklık

50

300

 

1.4

Çocuklara tıbbi gözlük

100

30

 

1.5

Yaşlılara tıbbi gözlük

100

40

 

1.6

Kronik hastalara güneş enerji sistemi

10

1,200

 

2

İhtiyaç sahibi ailelerdeki hastalara destek projesi

2.1

koltuk altı değneği

100

15

 

2.2

Tekerlekli sandalye

100

220

 

2.3

Yürüteç (büyüklere)

40

40

 

2.4

Tıbbi fırça

40

70

 

2.5

Tıbbi yatak

40

700

 

2.6

Özel aletler

100

50

 

3

İhtiyaç sahibi ailelerdeki hastalara fon projesi

3.1

Küçük operasyonlar

100

100

 

3.2

büyük operasyonlar

50

1.100

 

3.3

Tıbbi malzemeler

50

100

 

3.4

Fizyoterapi seansları

20×10

200

 

3.5

psikoterapi seansları

20×15

300

 

3.6

Yaşlılara sağlık bakımı

15×30

450

 

3.7

İlk yardım çantası

100

30

 

 

Uygun iş

No

Proje

Faydalanıcı Sayısı

Birim Fiyat $

Bağış Birim Sayısı

 1.  

İhtiyaç sahibi aileleri kalkındırmak için mesleki eller projeleri

20

5.000

 

 1.  

İhtiyaç sahibi aileleri kalkındırmak için mikro projeleri

20

2.500

 

 1.  

İhtiyaç sahibi aileleri kalkındırmak için hayat üreticileri projeleri

20

2.500

 

 1.  

Mezunlara geçici istihdam ve eğitim

501

1.200

 

 1.  

İhtiyaç sahibi ailelerin balıkçı teknelerinin bakımı ve ağ temini

50

2.400

 

 1.  

Sürdürülebilir iş fırsatları (200 kişiye uzaktan iş)

1

66.000

 

 

Kapsamlı işletmeler kuluçkaları

No

Proje

Faydalanıcı Sayısı

Birim Fiyat $

Bağış Birim Sayısı

 1.  

Tarımsal işletme kuluçkaları

1

343.000

 

 1.  

Sanayi işletme kuluçkaları

1

 

 

 1.  

Serbest meslek kuluçkaları

1

169.932

 

 1.  

Uzaktan iş kuluçkaları

1

202.836

 

 

 

İhtiyaç Bölgelerin Öncelikleri

Elverişli Konut

#

Proje

Evlerin Restorasyonu (ihtiyaç sahibi aileler, engelliler, yetim aileleri)$

1

Batı Şeria

11.200

2

Kudüs

30.000

3

Kuzey Suriye

550

4

Yemen

6.500

5

Ürdün

7.052

6

Lübnan

5.000

7

Sudan

1.500

Ortalama Fiyat $

8.500

Bağış

.....................

 

Sağlık

 

Proje

Yardımcı Tıbbi Gereçler $

Büyük Operasyonlar $

Küçük Operasyonlar $

Tıbbi Gözlük $

1

Batı Şeria

150

1.000

300

100

2

Kudüs

250

1.500

400

100

3

Kuzey Suriye

100

3.500

300

100

4

Türkiye

100

3.500

500

100

5

Yemen

100

1.000

300

100

6

Ürdün

150

1.250

500

100

7

Lübnan

100

800

100

100

8

Sudan

200

1.000

200

100

Ortalama Fiyat $

145

1.700

325

100

Bağış

..................

..................

..................

..................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygun İş

 

Porje

Mikro Projeler $

Ev Reislerine Projeler $

Geçici İstihdam ve Eğitim

Uzaktan İş

1

Batı Şeria

6.600

5.800

300

1.000

2

Kudüs

5.000

3.440

300

1.000

3

Kuzey Suriye

2.000

1.180

200

427

4

Türkiye

3.900

2.670

300

1.000

5

Yemen

1.000

1.000

200

1.000

6

Ürdün

1.200

1.200

300

1.000

7

Lübnan

3.775

3.070

250

500

8

Sudan

1.000

1.067

300

654

Ortalama Birim Fiyat $

3.000

2.500

270

825

Bağış

..................

..................

..................

..................

 

 

 

 

Kampanya Durumu

2%
Hedef: 147911₺ Toplanan: 1480₺

Kampanyalardan haberdar olmak için bültenimize abone olun.