Filistin yıllık raporları

 

Filistin’deki insani durum hakkındaki yıllık rapor, Filistin’deki çeşitli alanlardaki insan gerçekliğini tanımlamayı ve bağışçı toplumların ve kurumların yıl içindeki başarılarını sınırlamayı ve uluslararası insani standartlara, küresel sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ve ulusal kalkınma hedeflerine dayanarak gerekli insani ve kalkınma müdahalelerini önermeyi amaçlamaktadır.

2018’de Filistin için insani durum raporu