Değerler

  • Güçlendirme: İnsanın kapasitesinin özgüvenle kendi hayatını yönetebilecek seviyeye yükseltilmesi için güçlendirilmesi.
  • Adalet: İnsani yardım noktasında kişilerin rengine, ırkına, inancına ve bağlılığına bakmaksızın adil standartların gözetilmesi.
  • Ortaklık: Kaynakların topluma daha etkili ulaştırılması için tüm taraflar arasında etkileşim ve koordinasyonunu destekleyen ortak çalışma yürütülmesi.
  • Profesyonellik: Hizmetlerimizin topluma daha fazla etkili olabilmesi için tüm çalışmaların temel olarak profesyonellik ve yenilikçiliğe dayanması.

Hedefler

  • Gazze Şeridi’nde insani ihtiyaçların karşılanması ve gelişime etkin katılım sağlanması.
  • Gazze Şeridi’nde insani girişim ve kalkınma çalışmalarında koordinasyon ve etkileşim sağlanması.
  • Finansmanın etkisini arttıran katılımcı tavırla Gazze Şeridi’ndeki insani yardım faaliyetlerinin geliştirilmesi.

Hedefler ve Değerler