İmar ve Barındırma

Kuşatma boyunca Gazze’ye düzenlenen saldırıların neticesinde, Filistin Çalışma Bakanlığına göre, tamamen yıkılan ev sayısı 22.568, hala yıkık vaziyette olan ev sayısı 5.108, kısmi olarak hasar görmüş ev sayısı ise 271.135, onarımı yapılamamış ev sayısı 52.404, Bu durum 15.000 ailenin yuvasız kalmasına sebep oldu. Gazze Destek Derneği bu durumlardan dolayı , Gazze’deki yıkılmış evleri yeniden yapılandırmak ve yuvasız kalmış aileleri barındırmak amacıyla “İmar ve Barındırma” kampanyasını başlattı.

5,018

ev hala yıkılmış halde

271,135

ev kısmi hasar görmüş

15,000

aile yuvasız kalmış

4,572

ev yaşamaya elverişli değil

 • GAZZE ‘DEKİ YOKSUL AİLELERE KIŞLIK YARDIM VE KIŞLIK KIYAFET PROJESİ

  $50
 • GAZZE ŞERİDİ’NDE YOKSULLARIN EVLERİNİN ÇATILARINI TAMİR PROJESİ

  $514
 • GAZZE’DEKİ ENGELLİLERE YAŞAMAYA ELVERİŞLİ KONUT PROJESİ

  $7,500
 • GAZZE’DEKİ YOKSULLARA YAŞAMAYA ELVERİŞLİ KONUT PROJESİ

  $6,500
 • GAZZE’DEKİ YOKSULLARIN KİRA BORÇLARININ ÖDENMESİ PROJESİ

  $300
 • GAZZE’YE YAPILAN SALDIRILARDA EVLERİ YIKILAN AİLELERİN KİRA SPONSORLUĞU İÇİN BARINDIRMA PROJESİ

  $500
 • GAZZE’YE YAPILAN SALDIRILARDA ZARAR GÖREN EVLERİN RESTORASYONU İÇİN “İMAR” PROJESİ

  $200