"KALKINMA" kampanyası

Gazze Şeridi İnsani Durum Özeti

Poverty Rate Poverty Rate
%69
Yoksulluk Oranı
Poverty Rate Poverty Rate
%46.6
İşsizlik Oranı
Poverty Rate Poverty Rate
%62
Gıda Güvencesizliği
Poverty Rate Poverty Rate
%97
Su Kirliliği Oranı
Poverty Rate Poverty Rate
%41
İlaç Açığı
Poverty Rate Poverty Rate
11 s/g
Elektrik Kesintisi

İnsani Yardım Hikayeleri