KALKINMA KAMPANYASI BASIN AÇIKLAMASI
10 September

KALKINMA KAMPANYASI BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI

6 Eylül 2022 – İstanbul / Türkiye

 

 

Dünyada artan iç ve harici savaşlar, ihtiyaç duyulan yerlerde insanların hayatlarını etkileyen ekonomik ve sosyal zorlukların yanı sıra, gençler ve yoksul ailelere her türlü güçlendirmeye yönelik destekler, çok önemli olmasına rağmen ciddi şekilde azalmıştır.

Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Haklar Sözleşmesine göre: her kişi kendisinin ve ailesinin giyim, yiyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılama hakkına sahiptir.

Bizler bunu yoksullukla mücadele felsefesinde, yardım programlarına bağlı kalmaktan, kalkınma müdahalelerine kaydırmak için sistematik ve kademeli olarak çalışmaya yöneltmek. Ekonomik güçlendirme ve ailelerimizin kapasitelerini geliştirmede yatırım yapmak, ailelerimizin kendi kendilerine yetmelerini sağlamak. Dünya genelindeki ihtiyaç bölgelerine yönelik insani zorluklara ilişkin sunulan rapor dahilinde;

Kalkınma ve güçlendirme sürecinin yoksul aileler üzerindeki olumlu ve sürdürülebilir etkisi, bu basın toplantısını düzenleyerek ve dünyadaki çeşitli bağışçı kurum ve kuruluşlarla ortak olarak, ailelerimizi kalkındırmak için uluslararası insani yardım kampanyasını başlatıyoruz. Kampanyanın amacı, ailelerimizi kalkındırmak ve yardımlara olan bağlılıklarını bitirmek. Kampanya kapsamındaki müdahaleler şu şekildedir:

  • Yaşamaya elverişli olmayan evin restore edilmesi.
  • Ailedeki hastaya gerekli tedaviyi sağlamak.
  • Ailelerimizdeki öğrencilere eğitim desteği.
  • Ailelerimizin yardımlara olan bağlılıklarına son vermek ve gelir sağlamak için en az bir kişiye iş fırsatı sunmak.

Bu bağlamda dünyadaki tüm bağışçı kurumları, kampanyaya bizimle birlikte katkı sağlamak, insan onurunu korumak, dayanıklılık unsurlarını desteklemek ve insan yaşamının kalitesini artmak için kalkınma ve güçlendirme çerçevesine yönlendirmek için davet ediyoruz. Bunun için ciddi ve önemli adımlar atacağız. Bunlardan:

  • Uluslararası ve bağışçı kurumları, dünya genelindeki ihtiyaç sahibi yoksul ailelerin güçlendirilmesine katkıda bulunacak, entegre ve koordineli kalkınma müdahaleleri aracılığıyla çabaları artırmak için çağrıda bulunuyoruz.
  • Uluslararası kurumlar ve değerli bağışçılarımızı, mültecilere özel ilgi göstermek, yoksul ailelerimize yönelik kalkınma ve güçlendirme projelerine odaklanmak ve yaşam koşullarını iyileştirmek için çağrıda buluyoruz.

İnsani acılar içinde olan tüm müslümanlarımızın acılarını hafifletmek için katkıda bulunan özellikle, yoksul ailelerimizin üzerinde olumlu ve sürdürülebilir bir etki bırakmakta etkin bir şekilde katkıda bulunan herkese en derin teşekkürlerimizi sunuyoruz.

 

Uluslararası İnsani Kampanya

 “KALKINMA”