Gazze Destek Derneği Gazze Şeridi’nde İnsani Durum Yıllık Raporu’nun 5’incisini yayınlıyor
06 January

Gazze Destek Derneği Gazze Şeridi’nde İnsani Durum Yıllık Raporu’nun 5’incisini yayınlıyor

9 Eylül 2021 - İSTANBUL
 

Gazze Destek Derneği, Uluslararası Hayırseverlik Günü münasebetiyle Gazze Şeridi’nde İnsani Durum Yıllık Raporu’nun lansmanı için “Gazze’yi Birlikte Yaşatacağız” başlığı altında bir basın toplantısı düzenledi. Gazze’ye özel insani çalışmalar yapan dernek, raporu bir çok dilde yayınladı. Gazze Şeridi’ne uygulanan kuşatmanın 15.yılında İstanbul’da düzenlenen toplantıya yerel ve uluslararası kuruluşlar ile basın mensupları katıldı.
 

Gazze Destek Derneği Temsilcisi Caner Köktaş, yaptığı açıklamada Gazze’nin kuşatma boyunca geldiği en kötü ve Birleşmiş Milletlerin Gazze Şeirdi yaşanılamaz hale gelmiştir demesine neden olan durumu anlattı. Bu bağlamda bölgede dünya çapındaki en yüksek trajik insani rakamların kaydedildiğini söyledi ve bazılarını şöyle açıkladı: İşsizlik oranı: %48,6, yoksulluk oranı : %56, su kirliliği oranı : %97, günlük elektrik kesintisi 12 saat…Konuşmasının devamında koronavirüsün yayılmaya başlamasıyla beraber Gazze’nin bir felakete  yaklaştığı uyarısında bulundu. Dünya Bankası’nın Gazze ekonomisini son 20 yıldaki en kötü ekonomi olarak sınıflandırdığını belirten KÖKTAŞ, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ülkeleri Birliği’ni Gazze’ye uygulanan bu hukuksuz kuşatmanın kaldırılması için rollerini oynamaya çağırdı. Yine bağışçı kuruluşları Gazze’ye destek için başlatılan uluslararası “Gazze’yi Birlikte Yaşatacağız” kampanyasını etkin ve geniş bir katılım sağlamaya davet etti.
 

Diğer taraftan Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, Gazze Şeridi’ndeki kötüleşen barınma durumu hakkında bilgi verdi. İsrail’in Gazze’ye yönelik son saldırısında evlerin %77’si yıkık veya hasar görmüştür. Yeniden imarın yavaşlaması on binlerce aile evsiz kalmasına neden oldu. Yaklışık 2200 birim konutu tamamen yıkıldı ve 15 bin kısmi hasar gördü. İstikrarsız sosyal yaşam koşullarındaki aileler için evsizlik oranını arttı. 27 bin yaşamaya elverişli olmayan konutun bulunduğunu belirten ÇETİN, Uluslararası ilgili makamları işgalcilere yeniden yapılanmayı kolaylaştırmak için baskı yapmaları için çağırıyor. Yine bağışçı kuruluşları evinden olan aşırı yoksul ailelerin evlerine restore ve imar için başlatılan “İmar ve Barındırma” kampanyasını etkin ve geniş bir katılım sağlamaya davet etti.
 

Diğer taraftan ACT Başkan Yardımcısı ve Endonezya Filistin Komitesi Başkanı Evliya Ehsan Fahdiyat, Gazze Şeridi’ndeki kötüleşen sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Yaptığı açıklamaya göre; Gazze’de ilaçlarda %44, tıbbi sarf malzemelerinde %31 ve laboratuvar malzemelerindeki mali olarak %28 oranında açık var. Yine hastanelerdeki elektrik kesintileri hastaların hayatlarını olumsuz yönde etkiliyor. 300 bozuk cihaz var. koronavirüsün zaten çökmüş olan sağlık sektörüne etkileri hakkında açıklma yaptı. Suni solunum cihazlarında eksiklik olduğunu belirten Eyliya, karantina merkezlerinde ve hastanelerde hastaların tedavisi için yeterli ilaç bulunmadığına da dikkat çekti. Konuşmanın sonuna geldiğinde başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere uluslararası kuruluşları Gazze’deki sağlık sektörünü kurtarmak için “Şifa Merhemi” kampanyasını etkin ve geniş bir katılım sağlamaya davet etti.
 

Devam eden toplantıda İsveç Nordstik Hacib Kurumu Temsilcisi Riley Şoltez, yeni eğitim-öğretim döneminin başında eğitim durumunun zorluklarından bahsetti. Konuşmasında 45 bin üniversite öğrencisinin okullarına kayıt yaptıramadığını. 360 bin öğrencinin okul kıyafeti ve çanta gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını, öğretmenlerin maaşlarının %49’unu alabilmelerinin performans düşüklüğüne yol açtığını ifade eden Şoltez, Korona pandemisinden sonra öğrencilerin uzaktan eğitimlerini evlerinden devam etmeleri için internet sağlamalarında destekte bulunulması gerektiğini belirtti. Konuşmasının sonunda, son saldırıda 6 okulun tamamen yıkık olduğunu ve 124 okulun kısmi olarak hasar gördüğünü söyledi.
 

Ayrıca Belçika Annebel Kurum Temsilcisi Hanin Abu Nahle, trajik durumun okullardaki öğrenciler üzerindeki etkisini de sözlerine ekledi. Kötüleşen ekonomik koşullardan kaynaklanan, işsizlik oranı %48,6 ve elektrik kesintileri Gazze’deki fabrikaların %80’nin kapanmasına neden oldu. Korona pandemisi kalan fabrikaların devamlılığını etkileyerek üretim kapasitelerini %20 oranında azalttı. 20’den fazla fabrika, 490 tarım tesisi ve 2012 ticari, sanayi, ekonomik tesisi tamamen yıkıldı. Gazze’ye yönelik son saldırıda 20 turizm şirketi tamamen yıkıldı. Gençler arasında işsizlik oranı yükseldi, saldırıdan sonra 19.700’den fazla genç işsiz kaldığını ifade eden Abu Nahle, Bağışçı kuruluşlarını mezunların birikmiş borçlarını ödemeleri, üniversite öğrencilerine burs, eğitim ve ekonomiye destek, ekonomik projeler ve gençler için küçük projelere katkıda bulunacak “Eğitim ve Güçlendirme” kampanyasını başlatmaya çağırdı.
 

Konferans sonunda bütün katılımcılara ve Gazze’deki Filistinli ailelerin sıkıntılarının hafifletilmesi için çalışma yapan bağışçı kuruluşlara (50 uluslararası bağışçı kurum) plaket takdim edildi. Ayrıca Gazze Şeridi'ne yönelik çabalarını takdir etmek, acil sektörler olan sağlık, yeniden yapılanma, eğitim ve gençlerin ekonomik olarak güçlendirilmesi için "Gazze’yi Birlikte Yaşatacağız" kampanyasının projeleri açıklandı. Bu sektörler Gazze Şeridi’ndeki 2 milyon kardeşimizin hayatını doğrudan etkileyen sektörlerdir.