Gazze Destek Derneği, Anne ve Çocukların İhtiyaçlarını Belirlemek İçin Amfi Toplantısı
07 January

Gazze Destek Derneği, Anne ve Çocukların İhtiyaçlarını Belirlemek İçin Amfi Toplantısı

Birçok STK, sivil toplum temsilcisi ve paydaşın katılımıyla Gazze Destek Derneği paydaşlar ile koordineli olarak Gazze Şeridi'nde kadın ve çocuklara ihtiyaç duyan program ve projelerin kamu yararını ve sürdürülebilir etkisini en üst düzeye çıkarmak amacıyla, “Anne ve çocuk ihtiyaçları .. afet ve krizlerde fırsatlar ve zorluklar” başlığı altında amfi toplantısı düzenlemiştir. Kadın ekonomik güçlendirme programlarına ve kalkınma projelerine müdahale için en önemli ihtiyaçlar ve öncelikleri belirlemek ve zorluklar karşısında iş sürdürülebilirliği.


Gazze’de gerçekleştirilen toplantıda, kadınların rehabilitasyonu ve güçlendirilmesi konusunda öncü girişimler ve başarılı deneyimlerin yanında, zorluklar karşısında anne ve çocuğun ihtiyaçları çerçevesinde gerçek ve saha çalışmalarını gözden geçirildi.
 

Toplantıda, ister küçük projelerde ister istihdam programlarında olsun, kadınların kapasitelerini, ilgili yönetmelikler ve mevzuat geliştirmenin önemine değinildi. mikrofinans projeleri, girişimcilik, uzaktan iş, profesyonel ve işbirlikçi projelerin yönlendirilmesine de değinildi. Ayrıca, mikrofinans projelerinin finansmanı ve uygulanması ile ilgili olarak sivil toplum kuruluşları ve bağışçı kuruluşlarla koordinasyonun, ağ oluşturmanın ve seferberliğin güçlendirilmesi ve kadınların bunlara aktif olarak katılımlarının sağlanmasına değinildi.