Verimli Arazi Projeleri

tanım

Proje Gerekçeleri

İşsizlik : %46,6 . Yoksulluk : %65, Aşırı Yoksulluk :%30

Toplam Tutar

55,000

Proje hedefi

Küçük çiftçilere topraklarının ıslahı ve meyve ağaçları ekimiyle iş fırsatı sağlama.

Hizmetin niteliği

Dönüm bazında ziraat arazilerinin ıslahı, rehabilitasyonu ve limon, zeytin ve meyve ağaçları gibi verimli ağaçları dikilmesi.