İhtiyaç Sahibi Hastalara Şifa Fonu Projesi

tanım

Product Description

Proje Gerekçeleri

Hastaların üçte biri ilaç yoksunluğundan muzdariptir. İlaç açıpı : %50, Tek Kullanımlık Tıbbi Malzeme Açığı : %26, Bozuk Cihaz sayısı: 350, dışarıya hasta sevkinin durdurulması 11 hastanın vefat etmesine sebep oldu. Devlet hastanelerinin hizmet verememesinden dolayı 8000 cerrahi operasyon askıya alındı.

Toplam Tutar

55ش,000

Proje hedefi

Gazze’deki hastalara sağlık kuruluşları ve hastanelerinde ücretsiz olarak .sağlanamayan alanlarda tedavi imkanı sağlamak

Hizmetin niteliği

Sağlık kurumları ve hastahanelerde ücretsiz tedavisi yapılamayan ve daha fazla beklemeye dayanamayan fakir hastalardan 200 kişiye(bütün yaş gruplarından) acil tedavi(cerrahi operasyon ve ilaç) sağlamak.