Hastane Ve Kliniklere İlaç Ve Tıbbi Malzeme Tedariki

Hastane Ve Kliniklere İlaç Ve Tıbbi Malzeme Tedariki

2016 Sonu İtibarıyla Toplam İlaç Sayısının %35’i Oranında 481 Sınıf İlaç Eksikliği  , Yıllık Dışarı Sevk Edilen Hasta Sayısı  : 23,972

Hastaneler ve sağlık merkezleri için gerekli ilaç ve tıbbi malzemelerin sağlanması.

Faydalanıcı Sayısı

Ortalama Faydalanıcı Maliyeti Toplam Tutar $
12 aylık ihtiyaç 100,000

1,200,000