Kurban Yardımları

Kurban Yardımları

Gıda Güvencesizliği ve Yetersiz Beslenme  :%72        Fakirlik Oranı  :%65  

  İşsizlik Oranı :%43,20        Aşırı Fakirlik  : %21,10

Proje; hayır sahiplerinin kurbanlarını vekalet yoluyla kesip Gazze içerisindeki fakir ve muhtaç hak sahiplerine ulaştırmayı amaçlamaktadır.

Faydalanıcı Sayısı

Ortalama Maliyet Dolar Bazında Toplam Tutar
500 kurban 450

225,000