Mezunlar İçin Küçük Projeler

Mezunlar İçin Küçük Projeler

Gençlerde İşsizlik  %60,1            Fakirlik Oranı  %65 

Aşırı Fakirlik Oranı  %21,1

Kütüphane, bilgisayar bakım merkezi, telefon bakım merkezi, tasarım ve montaj merkezi, mühendislik ofisi, hesap ve inceleme ofisi gibi üzerinde çalışma yürütülen küçük projeleri inşa etmeleri için yetenekli ve işsiz olan kimselere kredi verilmesi.

Faydalanıcı Sayısı

Ortalama Faydalanıcı Maliyeti $   Toplam Tutar $
100 aile 5,000

500,000