Orta Boyutlu Projeler

Orta Boyutlu Projeler

Genel İşsizlik %43,2                  Fakirlik Oranı  %65 

Aşırı Fakirlik Oranı %21,1

En az on kişinin çalışabileceği yeşil yem, yarı otomatik fırın, tuğla fabrikası ve plastik işleme fabrikası gibi ortak projelerin finanse edilmesi için kredi verilmesi.

Faydalanıcı Sayısı

Ortalama Proje Maliyeti Toplam Tutar $
10 Proje 50,000

500,000