Verimli Dönüm(arazi) Projesi

Verimli Dönüm(arazi) Projesi

Genel İşsizlik  %43,2                Fakirlik Oranı %65 

Aşırı Fakirlik Oranı  %21,1

Dönüm bazında ziraat arazilerinin ıslahı, rehabilitasyonu ve limon, zeytin ve meyve ağaçları gibi yatırım ağaçları dikilmesi.

Faydalanıcı Sayısı

Ortalama Dönüm    Maliyeti Toplam Tutar $
100 Dönüm 2,000

200,000