GAZZE ŞERİDİ İNSANİ DURUM RAPORU 2018

Gazze Şeridi’nin İnsani Durumu Yıllık Raporu, Gazze Şeridi’nde farklı
alanlardaki insani durumu, kuşatmayı ve kuruluşların bir yıl boyunca
gerçekleştirmiş oldukları icraatları vasfetmeyi hedeflemektedir. Bunu yaparken
gerekli kalkınma ve insani müdahalele önerilerini de sunar. Bütün bunları
uluslararası insani standartlar, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve milli
hedeflerden destek alarak, belgelendirilmiş hakikatlere ve kaynaklara dayanarak
yapar.

Yıllık Rapor Özeti

Bu özette 2018 yılı raporunun en önemli istatistiklerini, görsel semboller ve özet bilgilerle sunuyoruz.

Raporun Tam Nüshası

Bu rapor ile insani kuruluşların da katılımıyla üzerine bina edilecek sağlam bir temel oluşturuyoruz.