Hakkımızda

(GDD), Vakıflar, projeler, hayırseverlik ve kalkınma girişimleriyle Mart 2021'de yeni haliyle lanse edilen Gazze Destek Derneği'nin yeni kimliğidir. Sizlerle bugün, insani ve hayır işleri için yeni bir model yaratmak, geleneksel verme ve alma denkleminin ötesine geçmek ve işimizi hak eden yüzlere mutluluğu ve insanlık onurunu çizmek için güçlendirme ve sürdürülebilir kalkınmada yeni bir yolculuğa başlamak ve onları desteklemeye devam etmek.

Bugün (GDD), insani ihtiyaçların karşılanmasına etkin bir şekilde katkıda bulunmak için küresel sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ve dürüstlük ve şeffaflık standartlarına dayanan uluslararası insani kurumsal çalışmalara intikal ediyor.

Misyonumuz

Gazze Destek Derneği, koordineli bir şekilde, küresel sürdürülebilir kalkınma hedeflerine dayalı, katılımcı, insani müdahelelerde ahlaki ilkelere uygun, şeffaf çalışma kuralları ışığında, uluslararası yasalara uygun olan projelerini dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç alanlarını içine alacak şekilde genişletir ve uygular.

Vizyonumuz

İhtiyaç bölgelerinde insan hayatının kalitesini arttırmaya çalışan öncü bir insani yardım derneğidir.

DEĞERLERİMİZ VE HEDEFLERİMİZ

Hedeflerimiz
  • Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak.
  • Gazze Şeridi’nde insani ihtiyaçların karşılanması ve gelişime etkin katılım sağlanması.
  • İhtiyaç duyulan bölgelerde savunmasız ve ötekileştirilmiş insan haklarının desteklenmesine katkıda bulunması.
  • Gazze Şeridi’nde insani girişim ve kalkınma çalışmalarında koordinasyon ve etkileşim sağlanması.
  • Finansmanın etkisini arttıran katılımcı tavırla Gazze Şeridi’ndeki insani yardım faaliyetlerinin geliştirilmesi.
Değerlerimiz
  • Güçlendirme: İnsanın kapasitesinin özgüvenle kendi hayatını yönetebilecek seviyeye yükseltilmesi için güçlendirilmesi.
  • Adalet: İnsani yardım noktasında kişilerin rengine, ırkına, inancına ve bağlılığına bakmaksızın adil standartların gözetilmesi.
  • Ortaklık: Kaynakların topluma daha etkili ulaştırılması için tüm taraflar arasında etkileşim ve koordinasyonunu destekleyen ortak çalışma yürütülmesi.
  • Profesyonellik: Hizmetlerimizin topluma daha fazla etkili olabilmesi için tüm çalışmaların temel olarak profesyonellik ve yenilikçiliğe dayanması.

Müdahale Alanlarımız

 

 

Sosyal Sürdürülebilirlik

 

  Gıda Güvenliği Programı:

 Program, gıda ve sebze kolileri projeleri, ekmek, et ve çocuk gıdaları dağıtımı vesilesiyle yoksul ailelerin beslenme eksikliğinin azaltılmasına ve beslenmenin iyileştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

 

 Elverişli Konut Programı:

Program, evleri restore ederek ve mobilyalandırarak, kira ödenekleri sağlayarak ve çatıların rehabilitasyonunu ve bakımını yaparak yoksul ailelerin barınma ortamını iyileştirmeyi hedefliyor.

 

 Uygun İş Programı:

Kurumsal performans kalitesi, koordinasyon ve etkileşim, doğruluk ve şeffaflık.

 

 Koruma Hizmetleri Programı:

Program, en savunmasız grupların sosyal entegrasyonunun ve dayanışmasının artırılmasına ve yoksul aile sponsorluğu, çocuklar ve engelliler için psikolojik destek, borçluların salıverilmesi gibi projelerle korunmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

 

 Sağlık Bakımı Programı:

Program, sağlık hizmetlerine devamlılık ve erişim sağlamak için hastanelere tıbbi ekipman ve malzeme sağlamanın yanı sıra, cerrahi operasyonlar yaparak ve tıbbi cihazlar sağlayarak yoksul ailelere sağlık hizmeti sunmayı ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefliyor.

 

  Eğitim Programı:

Program, temel ve üniversite düzeyindeki öğrencileri destekleyerek, harç borçlarını ödeyerek ve gençliğin gelişmesi için eğitim merkezlerini destekleyerek eğitim kalitesini ve herkes için eğitim fırsatlarını geliştirmeyi hedefliyor.

 

 

İnsani Sürdürülebilirlik

 

 İnsani Ortaklık Programı:

Hedef kitlelerin performanslarının geliştirilmesine katkıda bulunarak İnsani kurumlarla ortaklığın güçlendirilmesi.

 

 Önleyici Ortaklık Programı:

Doğal afetlerle mücadele ve kontrolü sağlamak İçin ulusal bir stratejinin geliştirilmesi.

 

 Kurumsal Gelişme Program:

Sivil Toplum Kuruluşlarının ve çalışanlarının geliştirilmesi.

 

Çevresel Sürdürülebilirlik

 

 Kurumsal Gelişme Program:

Sivil Toplum Kuruluşlarının ve çalışanlarının geliştirilmesi.

 

 Tatlı Su Programı:

Güneş enerji sistemi kurumu ile arıtma tesisli su kuyusu açarak yoksul ailelere ve hayati tesislere tatlı su erişiminin sağlanması.

 

 Temiz Enerji Programı:

Hastaneler, üniversiteler, okullar ve kronik hastaların evleri gibi hayati tesislere güneş enerji sistemi sağlamak.