Hakkımızda

Gazze Destek Derneği, kriz bölgelerinin insani ve kalkınma ihtiyaçlarının karşılanmasına aktif olarak katkıda bulunarak ve küresel sürdürülebilir kalkınma hedeflerine dayalı, katılımcı, insani müdahalelerde ahlaki ilkelere uygun, şeffaf çalışma kuralları ışığında, uluslararası yasalara ve ISO 9001:2015 standartlarına uygun olarak, ilgili makamlarla katılımcı bir yaklaşım içinde. için İstanbul'da 34-209-183 kütük No ile 2014 yılında kuruldu.

Derneğimiz, her sene düzenlediği basın toplantısında, bilimsel çalışmalar sorasında toplamış olduğu bilgilerle kriz bölgelerindeki insani durumu rapor haline getiriyor ve bir çok dilde yayınlıyor. Bu raporların aylık olarak İnsani Durum özetini yayınlıyoruz. Raporlarımız sayesinde yerel ve bağışçı kuruluşlarla koordineli olarak, insani ve kalkınma müdahalesinin önceliklerine yönelik planlar hazırlanmakta ve hızlı bir şekilde uygulanmaktadır.

Misyonumuz

(GDD) Gazze Destek Derneği olarak bizler; kriz bölgelerindeki insanların, hayatlarını daha iyi hale getirmelerine katkıda bulunarak, koordineli, küresel sürdürülebilir kalkınma hedeflerine dayalı, katılımcı, insani müdahalelerde ahlaki ilkelere uygun, şeffaf çalışma kuralları ışığında, uluslararası yasalara uygun olan projelerimizi uygular ve genişletiriz .

Vizyonumuz

Herkesin insanca, üretken ve özgür bir bir yaşam sürebildiği bir dünyaya doğru.

DEĞERLERİMİZ VE HEDEFLERİMİZ

Hedeflerimiz
  • Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak.
  • Gazze Şeridi’nde insani ihtiyaçların karşılanması ve gelişimine etkili gelişim sağlamak.
  • İhtiyaç duyulan bölgelerde savunmasız ve ötekileştirilmiş insan haklarının desteklenmesine katkıda bulunmak.
  • Gazze Şeridi’nde insani girişim ve kalkınma çalışmalarında koordinasyon ve etkileşim sağlamak.
  • Finansmanın etkisini arttıran katılımcı tavırla Gazze Şeridi’ndeki insani yardım faaliyetlerinin geliştirilmesi sağlamak.
Değerlerimiz
  • Güçlendirme: İnsanların kendi hayatlarını özgüvenle yönetebilecekleri bir seviyeye yükseltebilmeleri için çalışmak.
  • Adalet: İnsani yardım noktasında kişilerin rengine, ırkına, inancına ve bağlılığına bakmaksızın adil standartları gözetmek.
  • Ortaklık: Kaynakların topluma daha etkili ulaştırılabilmesi için tüm taraflar arasında etkileşim ve koordinasyonunu destekleyen ortak bir çalışma yürütmek.
  • Profesyonellik: Hizmetlerimizin topluma daha fazla etkili olabilmesi için tüm çalışmalarımızın temelinde şeffaflık, profesyonellik ve yenilikçiliğe dayanmasını sağlamak.

Müdahale Alanlarımız

 

 

Sosyal Sürdürülebilirlik

 

 Uygun İş Programı:

Programımız, mezunlara ve yoksul ailelere adil ve sürdürülebilir iş fırsatları sağlamayı hedefliyor.

 

 Elverişli Konut Programı:

Programımız, Gazze Şeridi’ndeki ihtiyaç sahiplerine ait evleri restore edip, mobilyalandırıp, ayrıca kira yardımı sağlayarak, ailelerimizin barınma ortamını iyileştirmeyi hedefliyor.

 

 Eğitim Programı:

Programımız, temel ve üniversite düzeyindeki öğrencileri destekleyerek, eğitim kalitesini geliştirmeyi hedefliyor.

 

 Sağlık Bakımı Programı:

Programımız, sağlık hizmetlerindeki devamlılığı ve erişimi sağlamak için hastanelere, sağlık kurumlarına, afetlerden zarar görenlere ve yoksul yaralılara tıbbi ekipman ve malzeme sağlayarak, yoksul müslümanlara sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor.

 

 Koruma Hizmetleri Programı:

Programımız, en savunmasız gruplar olan, kadınların, çocukların, engellilerin ve borçluların sosyal entegrasyonunun ve dayanışmasının artırılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

 

 Gıda Güvenliği Programı:

Programımız, gıda dağıtımı vesilesiyle yoksul ailelere ve çocuklarına yardımda bulunmayı hedefliyor.

 

 

İnsani Sürdürülebilirlik

 

 İnsani Ortaklık Programı:

Partnerlerimizin performanslarının geliştirilmesine katkıda bulunarak ortaklaığımızın güçlendirilmesi.

 

 Önleyici Ortaklık Programı:

Doğal afetlerle mücadele ve kontrolü sağlamak İçin uluslararası bir stratejinin geliştirilmesi.

 

 Kurumsal Gelişme Program:

Derneğimizdeki çalışanlarımızın performanslarının ve bilgi birikimlerinin artırılması ve geliştirilmesi

 

Çevresel Sürdürülebilirlik

 

 Temiz Enerji Programı:

Hastaneler, üniversiteler, okullar ve kronik hastaların evleri gibi hayati tesislere güneş enerji sistemi sağlıyoruz.

 

 Tatlı Su Programı:

Güneş enerji sistemi ve arıtma tesis destekli su kuyusu açarak yoksul müslümanlara tatlı ve sağlıklı suya erişiminin sağlanması.

 

 Temiz Çevre:

Tıbbi ve endüstriyel atıkların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesine ve su arıtımına katkıda bulunulması.