Vizyon

Gazze Şeridi’nde insan hayatının kalitesini arttırmaya çalışan öncü bir insani yardım derneğidir.

Misyon

GDD Gazze Destek Derneği, doğruluk ve şeffaflık standartları, insani yardım ilkeleri, ilgili yerli ve uluslararası hukuk odaklı, ortak ve koordineli insani girişim çalışmalarında bulunmak suretiyle, Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkının gelişimine ve insani ihtiyaçlarının karşılanmasına etkin bir şekilde katkı sağlamaya çalışan bir Türk derneğidir.

Vizyon ve Misyon