BASIN AÇIKLAMASI

Gazze Destek Derneği 2016 yılı Gazze Şeridi İnsani Durumu Yıllık Raporunu Yayınlıyor

Gazze Şeridi’nde 11 yıldır devam eden kara, hava ve deniz ablukası, nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yer olan (5.521 kişi / km2)  ve nüfusun % 71’ini oluşturan mültecilerin  8 mülteci kampına dağılmış vaziyette bulunduğu  5 ana vilayette yaşayan 2 milyon Filistinliyi hedef alıyor. Arkasında  4333′ den fazla şehit 19,168 yaralı ve toplam yerleşim birimlerinin % 77,36’sı anlamına gelen 292.502 hasar görmüş ev bırakan ve 3’ü yıkıcı olan çeşitli saldırılarla devam eden İsrail kuşatması, bu insani krizi daha da arttırıyor. Son saldırının ardından girişilen yeniden yapılandırma sürecindeki  ilerleme seviyesi % 43’ü geçemedi. 2016 yılının sonuna kadar hâlâ 7.333 yıkılmış ev ve 65.000 yerinden edilmiş  insan bulunmaktadır.

Bu insani bunalım, yaşamın her alanında şiddetli hasarlara neden oldu ve bazı alanlarda aşağıda belirtilen  bazı trajedilerin gölgesinde kaldı:

  • Yoksulluk: yoksulluk sınırının altında yaşayanlar : %65 lik oran ile 309.808 kişi , Aşırı yoksul kişiler  : %30 luk oran ile 604.527 kişi , ailelerin % 80’  i uluslararası yardımlarla geçiniyor  , Aşırı gıda güvencesizliği oranı : % 72,

Ve Giren ürünlere kıyasla tüketim oranı % 137’dir.

  • İstihdam: İşsizlik oranı : % 41.7,  Gençler arasında işsizlik oranı  : % 66.8 dir .Gazze hükümeti memurları maaşlarının  % 45’ini alabilmekteler.
  • Sağlık: Bulunamayan ilaç oranı  % 35,  bulunamayan  tek kullanımlık  tıbbi malzemeler oranı : % 45, Bozuk cihaz sayısı 300, Dışarıya sevkedilen hasta sayısı 23.972, Kanser hastaları sayısı 12.600 , Kronik hastalıklar  sayısı 116.762 ve Bulaşıcı hastalıklar sayısı 40.529 dur.
  • Konut: 7333 birim tamamen tahrip edilmiş ve 73.000 birim kısmen tahrip edilmiş vaziyettedir. 65.000 kişi hâlâ yerinden edilmiş durumdadır  ve  370  yaşama elverişli olmayan konut bu kışta 3 çocuğun ölmesine neden olmuştur.
  • Su: Su kirliliği oranı :% 95 ve akifer su açığı 150 milyon m3 tür.
  • Enerji: Elektrik kesintileri: günde 12-24 saattir, 2010 yılından bu yana mum kullanımı ve güvensiz aydınlatma araçları nedeniyle 23 çocuk dahil 29 ölüm yaşanmıştır.

Dünyanın gözü önünde İnsan haklarının apaçık bir şekilde baltalanması ve Gazze’de insanlığı hedef alan ve derinleşen insani durumun gölgesi altında , insan vicdanı hepimizden aşağıdaki acil kararları almamızı talep ediyor.

  • Uluslarası bütün kuruluşları özellikle de BM’yi temsilen genel sekreter António Guterres , Uluslararası Güvenlik Konseyi , İnsan Hakları Konseyi , BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) , İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ülkeleri Topluluğunu  bu insani krizin atlatılması için sorumluluk üstlenmeye ve bu krizin sona erdirilmesi için ne gerekliyse yapmaya davet ediyoruz.
  • Türkiye Hükümeti ve daima bütün dünyadaki mazlumların yanında durduğuna şahit olduğumuz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘ı bu krizin sonlandırılması ve etkilerinin hafifletilmesi için acil müdahaleye çağırıyoruz.
  • Filistin halkının onurlu bir yaşam için güçlendirilmesi için gerekli ve acil insani ihtiyaçların sağlanması amacıyla  Gazze Şeridini boğan kuşatmanın sonlandırılması için tarafların zorlanmasının tartışılacağı ve  Gazze Halkının  hayatını kurtarmak için acil insani destek sunulmasınının koordine edileceği uluslararası bir insani konferans düzenlemeye çağırıyoruz.
  • Yerel ve uluslar arası yardım kuruluşlarını Gazze Halkının acılarını hafifletmek ve özellikle ramazan ayında fakirlerin yüzlerinin güldürülmesi için acil insani müdahalede bulunmaya davet ediyoruz. Bunu kolaylaştırmak için ne gerekliyse yapmaya hazır olduğumuzu bildiriyoruz.

Bu açıklamanın  sonunda bu kadar  yıldan sonra Filistinlilerin, hayatlarının baltalanarak ve bir azaba  çevrilerek büyük bir hapishaneye dönen  Gazze Şeridi’ nde rehin olarak tutulmasının devam etmesi kabul edilemez.

GAZZE YAŞAMAYI HAKEDİYOR